duurzaamheid

Al generaties lang wordt door de Hollandse uientelers het principe van gewasrotatie toegepast als een effectieve methode om ziekten te voorkomen en de bodem in goede conditie te houden. De hoge kwaliteit uienzaad zorgt voor een homogene ontkieming van het uiengewas. De steenvrije, kalkrijke zeekleibodem vormt een uitstekende basis voor een gezonde groei.

Geïntegreerde gewasbescherming draagt ertoe bij dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum teruggebracht kan worden. Het gematigd zeeklimaat verzekert de Hollandse ui regelmatig van neerslag en voorkomt extreme temperaturen, zodat het gewas onder optimale condities kan groeien.

degbesfrnlpt