certificeringen

De eisen voor de aanduiding van exportgroenten, waaronder ook de Hollandse ui valt, zijn vastgelegd in de EU Verordeningen 543/2011 en 1333/2011. Het Kwaliteits Controle Bureau Holland (KCB) houdt toezicht op het naleven van de EU handelsnormen. KCB toezicht geldt voor alle marktdeelnemers in de Hollandse uienketen. Het KCB staat onder toezicht van het ministerie van

Economische Zaken (EZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hollandse kwaliteitsuien moeten intact, hard en huidvast zijn, zonder stengelresten en praktisch vrij van wortelresten. De Hollandse uienketen is in staat volgens specifieke klanteisen te produceren en heeft zich zelfs bewust toegelegd op bepaalde kwaliteitsaspecten.

degbesfrnlpt