lidmaatschap

Holland Onion Association (HOA) maakt onderdeel uit van vereniging GroentenFruit Huis. De organisatie van GroentenFruit Huis bestaat uit verschillende comités, waaronder het Comité Uienhandel. Het Comité Uienhandel profileert zich internationaal als HOA. Door afschaffing van het Productschap Tuinbouw is per 1 januari 2015 een einde gekomen aan de verplichte heffing en de collectieve promotieactiviteiten voor de uiensector. Tijdens de Ledenvergadering van het Comité Uienhandel is eind 2012 unaniem het besluit genomen tot het instellen van een collectieve bijdrage voor de afzetbevordering van uien als onderdeel van het lidmaatschap van GroentenFruit Huis. Hieronder vallen werkzaamheden ter verkrijging van markttoegang in derde landen en collectieve promotie, maar ook fundamenteel onderzoek naar ziekten en plagen, bemesting en uitgangsmateriaal. Inmiddels participeren ook alle zaadhuizen in het onderzoeksprogramma. De internationale promotie vindt plaats onder het collectieve merk Holland Onions.

Het Comité Uienhandel treedt internationaal naar buiten onder de naam Holland Onion Association (HOA). Lidmaatschap van GroentenFruit Huis betekent lid zijn van een organisatie met slagkracht om ook gezamenlijk de Hollandse ui in zoveel mogelijk landen van de wereld op de kaart te zetten en toegang tot nieuwe landen te verkrijgen, zoals recent in Indonesië en Panama is gerealiseerd. Daarnaast profiteren leden van een netwerk van ketenpartners en ketenbreed kwaliteitsonderzoek. Ook worden tal van innovatieve projecten op poten gezet zoals het hergebruik van uienschillen als biomassa en de winning van quercitine en kleurstoffen uit de buitenste rokken van de Hollandse ui, onderzoek naar stofreductie op de werkvloer en tal van andere activiteiten. Nederlandse uienhandelaren hebben via GroentenFruit Huis tevens de beschikking over collectief verzamelde data, zoals exportcijfers, arealen en marktanalyses en kunnen terecht bij een onafhankelijke vraagbaak op het brede gebied van wetgeving.

degbesfrnlpt