nieuwste video clip - sustainable growth

Bij elke nieuwsbrief wordt een nieuwe videoclip uitgebracht op ons HOA YouTube kanaal. Onze nieuwste videoclip ‘sustainable growth geeft inzicht in de manier waarop de Holland Onion Association met  kennis en wetenschap wil bijdragen aan het zoeken naar oplossingen voor het aandeel van de Hollandse ui in het wereldvoedselvraagstuk. We laten zien hoe we binnen de Hollandse uienketen omgaan met de uitdagingen die voor ons liggen. Want over drie decennia moeten we wereldwijd ruwweg 60% meer uien zien te produceren. Daarbij komt dat we duurzamere methodes moeten zien te vinden, omdat allerlei productiefactoren (goed land, zoet water, kunstmest) schaars worden en de huidige milieubelasting volgens de algemeen geldende opinie al te hoog is.

Meer opbrengst uit de grond 
De mondiale uienproductie ligt momenteel rond de 90 miljoen ton. Het verbruik stijgt naar verwachting van 12 tot 15 kilo per capita. Dat betekent dat de productie de komende 30 jaar minimaal met 60% moet stijgen tot 150 miljoen ton. De exportketen van onze Holland Onion heeft weliswaar genoeg potentie om door te groeien tot 2 miljoen ton, maar de beschikbare landbouwgrond heeft zijn limiet zo ongeveer wel bereikt.

Dus zullen we gewoonweg meer uienopbrengst gaan halen uit dezelfde hoeveelheid grond. Hoe we dat gaan doen? Met nog betere rassen. Irrigatie op maat. Precisielandbouw en een nog betere beheersing van ziekten en plagen.

Unieke Hollandse uienrassenlijst 
In onze unieke Hollandse Uienrassenlijst wordt in veldtests de score van de beste uienrassen bijgehouden op eigenschappen als vorm, uniformiteit, huidvastheid, en hardheid. In het nieuwe Uireka onderzoek zal ook worden gefocust op raseigenschappen die tot op heden onderbelicht bleven zoals wortelgestel, waterefficiency en de dikte van de waslaag. Allemaal eigenschappen die belangrijk zijn om een ui met zo min mogelijk water te telen, die bovendien bestand is tegen extreme weersomstandigheden zoals lange perioden van droogte, hoge temperaturen of hoosbuien waarbij de grond dichtslaat.

De gift van kali
We weten precies wat de meest gunstige gift van kali is voor elke grondsoort. Voor de ontwikkeling van een gezonde bol en voor de fameuze hardheid van onze Holland Onion. Voor een goede hardheid is het zogenaamde drogestofgehalte weer erg belangrijk. Allemaal topics waarop nog veel terrein te winnen valt.

Gericht water geven
Intelligente vochtsensoren in het uienveld zorgen voor een adequate irrigatie. Gewoon gericht water geven met druppelirrigatie. Het voorkomt te veel of te laat water geven en genereert een hogere opbrengst van wel 20% ! En dat met veel minder uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Wereldwijd wordt 70 procent van het zoetwater gebruikt voor de landbouw. Met de enorme groei die ons te wachten staat, moet dat effectiever kunnen. Zeker als we ons realiseren dat op veel plekken nog met een waterkanon wordt geïrrigeerd!

Droog zaaibed
Voor uien is een ondiep en tegelijkertijd goed verkruimeld zaaibed nodig. Het is daarom van het grootste belang dat niet eerder met de grondbewerking wordt begonnen dan wanneer de grond  de juiste vochtigheidsgraad heeft bereikt.. Zo wordt onregelmatige of afwijkende groei voorkomen evenals onnodige schade aan het gewas. Wat kan worden vertaald in een directe meeropbrengst.

Natuurlijke beheersing
En in onze kennisinstituten wordt met man en macht gewerkt aan natuurlijke oplossingen voor de beheersing van ziekten en plagen. Er wordt onder andere gekeken naar ziekteresistentie in bijvoorbeeld oude rassen. Belangrijke doelen zijn daarbij een natuurlijke weerstand tegen de grondgebonden ziekte Fusarium te vinden en een verdere opmars van trips een halt toe te roepen.

Want groei heeft immers alleen maar zin als deze duurzaam is.

Klik hier om onze nieuwste videoclip te bekijken: sustainable growth. Als u onze nieuwste videoclips voortaan automatisch wilt ontvangen, kunt u zich hier abonneren.

degbesfrnlpt