uiengeschikte grond op maximum

In Nederland wordt twee derde van de landoppervlakte ingezet voor de land- en tuinbouw. De akkerbouw beslaat een kwart van deze landbouwgrond, waarbij de uienteelt een steeds prominentere plaats inneemt. Sinds het jaar 2000 heeft de teelt van de Holland Onion zich gestaag uitgebreid en is in de afgelopen 20 jaar zelfs verdubbeld.

En opnieuw is er dit jaar een groei van bijna 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Het totale ingezaaide uienareaal zit daarmee op een omvang van bijna 28 duizend hectare. Het maximale zeeklei areaal met een teeltwissel ligt ergens tussen de 35 tot 45.000 hectare. De organische grens aan de Hollandse uienteelt komt hiermee in zicht. Immers, van de 300.000 hectare zeeklei aan de Hollandse grenzen met de Waddenzee, Zuidwest-Nederland en de voormalige Zuiderzeepolders valt zo’n 10 procent af wegens grondgebonden gebreken. Wie de resterende 270.000 hectare dan deelt door een rotatieschema van 1 op 7 komt uit op een kleine 39.000 hectare. Waarmee de 28.000 hectare zaaiuien en 9.000 hectare 1e en 2e jaars plantuien haar limiet op deze grond zo ongeveer heeft bereikt. 

Natuurlijk is een andere grondsoort dan zeeklei zeker ook een optie, maar daarbij zal de uitdaging om een goede ui voor lange bewaring te telen wel wat groter worden. Het wordt bovendien opletten of het buitenland niet een gestaag groeiende leverancier wordt. Want in België, Frankrijk en Duitsland liggen teeltgebieden waar men inmiddels de weg naar de Nederlandse handel goed weet te vinden!

Daarnaast verandert het klimaat voor de Holland Onion, zowel letterlijk als figuurlijk. De buien zijn heviger en de droogte intenser en langer. En volgens de algemene normen moet de belasting van het milieu en de inzet van productiemiddelen verder omlaag.

Opbreng potentie van 125 ton
Een belangrijk doel is dan ook de opbrengst per hectare van de Holland Onion te gaan verbeteren. Daar ligt meer dan voldoende potentie. Want per hectare is er ruimte voor ongeveer één miljoen planten. In de sortering 60-80 mm moet er dus een opbreng potentie mogelijk zijn van 125 ton netto. Nu zitten we nog niet eens op de helft daarvan!

Niet alleen in de breedte, maar vooral ook in de diepte
Meer dan ooit gaan we ons als Holland Onion Association inzetten voor een gezond en duurzaam fundament van onze teelt. Qua rotatie, qua weerbaarheid tegen ziekten en plagen, qua rassen- en perceelkeuze en zeer zeker ook qua droogte- en zouttolerantie. In het zojuist verlengde, ketenbrede kwaliteitsonderzoek Uireka 2.0 dat vanaf 2020 zal gaan lopen zal dan ook worden gefocust op al deze belangrijke duurzaamheidsaspecten.  

Slim beregenen en bemesten
Met precisie irrigeren. Het uiengewas wordt zo alleen bedruppeld wanneer dat nodig is. De eerste veldtests zijn veelbelovend. Slimme sensoren meten het bodemvocht in verschillende grondlagen. Een pulserende spuitdop reguleert vervolgens exact de waterafgifte, al dan niet gecombineerd met meststoffen. Water geven: Alleen waar en wanneer dat echt nodig is. Het vergt een overzichtelijke investering. Die wordt gecompenseerd met een veel lager waterverbruik, een kwalitatieve opbrengstverbetering van ruwweg 20%, terwijl tegelijkertijd een insect als trips veel minder voeten aan de grond krijgt vanwege een homogener en weerbaarder gewas.

Precisie fertigatie
De aangelegde irrigatiekanalen zijn tevens een mooie, natuurlijke transportweg voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen tijdens de groei. Op deze wijze wordt een exact juiste dosering mogelijk van voor een gezonde groei relevante mineralen als kali, fosfaat en micro-elementen. Een belangrijk onderzoeksresultaat van Uireka is dat een tekort of een teveel van deze mineralen een negatieve invloed heeft op de hardheid van onze Holland Onion. Belangrijk bijkomend pluspunt van deze vorm van precisie landbouw is de geringere uitspoeling. Minder emissie in het grondwater en in sloten en verspilling kan worden tegen gegaan. Omdat met minder middelen een meeropbrengst van het land komt.

degbesfrnlpt